Tümleşik iletişim çözümleri, iş süreçlerini optimize etmek amacıyla ses , video, veri, anlık mesajlaşma, video konferans , web işbirliği yazılımı, mobilite gibi teknolojilerin entegre edilerek gerçek zamanlı katılımı destekleyen iletişim, konferans ve altyapı çözümlerini ifade eden çözümler bütünüdür.


  • Bütünleşik İletişimin avantajları
  • Zengin işbirliği ve uzaktan eğitim opsiyonları
  • Tümleşik arayüz ve bilgilere kolay erişim; e-mailler almak/göndermek, mesajlar paylaşmak, sesli ve görüntü aramalar yapmak, toplantıları planlamak, konferanslar organize etmek, belgeleri görüntülemek ve düzeltmek ve uzak şubelerdeki çalışanlar için eğitim gerçekleştirmek için tek bir uygulama kullanılarak uçtan uca etkileşimi basitleştirmektedir ve eğitim süreçlerini iyileştirmektedir.
  • Çalışanların mobilitesinin arttırılması
  • Çalışanlar aşina oldukları bir uygulamayı kullanarak her türlü fonksiyona herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde erişebilmektedir.
  • Ayrıca kulanıcılar internet üzerinden görüntü veya web konferanslarını kullanarak iş süreçlerine ilişkin tartışmalara katılabilirler, diğer yandan lokasyon statüleri kullanıcının mevcut olup olmadığının otomatik bir şekilde tanımlanmasını mümkün kılmaktadır.
  • Güvenlik ve güvenilirlik
  • Çelişkili ve tutarsız platformların tek bir tümleşik iletişim sistemi ile değiştirilmesi; bir müşterinin mevcut IT altyapısını güçlendirir. Sürekli olarak yüksek güvenlik sağlamak için, virüs imza tabanları ve spam filtreleri otomatik olarak güncellenir, diğer yandan kilit bileşenlerin çoğaltılır. Gelişmiş şifreleme standartlarının kullanılması ve erişim hakkı yönetimi; veri sızıntısı ve yetki dışı erişim riskini neredeyse ortadan kaldırır.
  • Maliyet verimliliği
  • Tümleşik İletişim sistemleri; tek bir platform ve bütünleşik bir kullanıcı dizininde entegre iletişim araçlarının kullanılması suretiyle IT altyapı gelişim maliyetlerini azaltır. Bu; birbirinden farklı birden fazla veriyi depolama ihtiyacını ortadan kaldırır, yönetimi kolaylaştırır ve idare masraflarını azaltır. Bütünleşik iletişim uygulama maliyetlerini azaltmak için, bazı platform unsurları mevcut donanıma yüklenebilir veya mevcut sistemlerle entegre edilebilir.